Jim Rome Hour 3 - 11/8/2018

Jim Rome
Thursday, November 8th
Topics: Scott Boras
Guests: Alfonzo McKinnie
00:39:40